Posted on

פרופסור בארי שוורץ ופארדוכס חופש הבחירה

מה לADHD ופארדוכס חופש הבחירה. לאורך השנים בהן אני עוסק בתחום הפרעת הקשב נתקלתי בקושי גדול של ילדים מתבגרים ומבוגרים בקבלת החלטות.

פרופסור שוורץ מעלה קושי גדול בקבלת החלטות שאינו קשור לADHD אלא לתרבות השפע המודרנית. אבל אין ספק שכמו כולם גם אנשים עם ADHD המתקשים בקבלת החלטות מושפעים מהתרבות הזאת. המודעות לקושי  זה היא שלב חשוב בהתמודדות.

Posted on

ההרצאה האחרונה של רנדי פאוש להגשים את חלומות הילדות

פרופסור רנדי פאוש מרצה במסגרת סדרת הרצאות, הרצאה שנקראת ההרצאה האחרונה. מה שהיה קרוב מאד למציאות שלו כחולה סרטן שהרופאים נבאו לו 3-6 חודשים לחיות.ההרצאה עוסקת בהגשמת חלומות ילדות מלאה הומור והשראה.
לאלו שמתקשים בשמיעת הרצאה באנגלית הספר של רנדי פאוש בשם -ההרצאה האחרונה ניתן לרכישה בחנויות בתרגום לעברית.