Posted on

תפקודי ניהול פרק 2 – אקטיבציה

אקטיבציה : מקבץ זה מכיל את הפעולות הקוגניטיביות כמו: ארגון זמן, קביעת סדרי עדיפויות, והתחלת פעילות.
במקבץ זה הקשיים בהתחלת משימות הם מוקד תלונתם של אנשים הסובלים מתסמונת
ADHD