Posted on

התראיינתי למגזין גלובס הפרסום ביום ה' הבא

כתבה בנושא יזמים עם ADHD תתפרסם במגזין סוף השבוע של גלובס שיוצא ביום ה' הבא 11/8. העתונאית רנן נצר ראיינה  אותי בעקבות הסקר שערכנו בנושא יזמות עם ADHD, כמו כן ראיינה מספר יזמים.

לפני 5 חודשים התחלתי בתהליך של בניית והרצת סקר יזמים עם ADHD, בבניית הסקר נעזרתי בחברת ינסן סילג שאישרה לי להשתמש בתרגום שערכה לשאלון Adult Self Report Scale VI.I )– (ASRS-VI.I אשר פותח בשיתוף ארגון הבריאות העולמי. בניר אנקורי שעזר לי להעלות את הסקר לגוגל דוקס . בהמשך סייעו לי צביקה רובינשטיין מנכ"ל מט"י נתניה שהעלה את הסקר באתר המט"י, אריה מליניאק שחשב ביחד אתי על הרעיון וקידם את הסקר בתכנית ציפורי לילה מאמנות, ועיתון גלובס שפרסם את השאלון באתר האינטרנט שלו.לכל אלו אני רוצה להודות על שיתוף הפעולה.