Posted on

מה חשבתי לעצמי כשאמרתי את זה או כוחה של העצירה(חלק ב')

אינטליגנציה רגשית מתחילה עם עצירה

 • אינטליגנציה רגשית היא לזהות את הרגש כאשר הוא מופיע.
 • חשוב לעצור כדי לשים לב שיש כאן רגש.
 • לזהות את הרגש על ידי כך שניתן לו שם.
 • מתן השם מפחית את הכוח של הרגש.

שינוי דפוסי תגובה שליליים לתגובות רציונליות- לא יופיע ללא עצירה

צריך ללמוד לשים לב ל:

סימנים בגוף, תחושות פיזיולוגיות המקדימים לתגובות בעייתיות> למקם ולזהות את  התחושה, רגש, האמונה והמחשבה.

חוסר נוחות כתוצאה ממתח וחרדה > לתת לזה שם, מאפשר להסתכל על זה בצורה יותר רגועה ושקולה ובוודאי יעזור להגיב טוב יותר.

תהליך הסינון

עצירה> לאתר במדויק את הקושי, את  התחושות, הרגשות והמחשבות.

לשים לב > לרדוף  ולקלוט את המצב בזמן בצורה חדה ומהירה.

תהליך > פרואקטיבי לא לתת לאנשים או מצבים להפעיל אותך, אלא להפעיל שיקול דעת ביחס למטרות, לערכים ולצרכים שלך.

תגובה היא פרואקטיבית

עצור- חשוב- דבר

למה אני שם לב ? מתן שם עוזר להבין את המצב.

איך זה משרת אותי עכשיו? חשוב להסתכל על זה דרך המטרות , הערכים והצרכים שלי.

מה הוא השימוש הטוב ביותר בזמן שלי עכשיו? האם בכלל להתייחס לנושא עכשיו או "להתבשל" ולהגיב מאוחר יותר .

עצירה מאפשרת תשומת לב לבחירה, בנושא אחד להתמקד בו.

Posted on

מה חשבתי לעצמי כשאמרתי את זה – כוחה של העצירה (חלק א')

אלי היה טבח והוא הגיע אלי לאימון לפני מספר שנים המטרה שהציב לעצמו היתה לצמצם את האימפולסיביות שלו. בחודשים הקודמים פוטר כל שבוע ממסעדה אחרת ובשבוע שחלף פוטר בעקבות העובדה שזרק תבנית על אחד העובדים.

בני מתאמן אחר הגיע אלי מכיוון שהוא נהג להתפרץ כלפי קבלני משנה שעבדו אתו, ההתפרצויות פגעו לדעתו בקשרים שלו  בתחום שבו עסק, מנעו ממנו להגיע למעמד הרבה יותר גבוה כי למרות שהיה מקצועי וישר הלקוחות וקבלני המשנה שעבדו אתו לא המליצו עליו לפרויקטים אחרים.

אלי ובני סבלו ונפגעו כתוצאה מהאימפולסיביות שמאפיינת את התנהגותם. כפי שאנחנו יודעים גם מהספרות המקצועית הקושי ביכולת לעצור התנהגות, רגש ומחשבה הוא אחד הקשיים הבולטים המאפיינים אנשים עם הפרעת קשב, קושי המשפיע על תפקוד בזוגיות, בקשרים חברתיים, בעבודה, בניהול כספי ובנהיגה.

היכולת לעצור מחייבת 3 עקרונות:

 1. הבנה של תהליך העצירה כאתגר רב תועלת לאנשים עם ADHD
 2. היכולת לזהות מתי לעצור.
 3. איך לשלב את העצירה כמנוף להתפתחות אישית.

מהי עצירה?

 1. בחירה מודעת לעצור, קודם כל לעצור ולא להמשיך למסלול תגובה.
 2. העצירה מאפשרת כיוון מחדש של תשומת הלב לפרטים ולסביבה.
 3. בדיקה פנימית כדי לשקף לעצמך איפה אתה ביחס  למצב.
 4. החלטה- זיהוי הדרכים הטובות לתגובה עם פעולה.

עצירה היא אתגר לאנשים עם ADHD

העיכוב קשה מאד לביצוע אבל מאפשר הסטה וסינון גורמים מסיחים.

לשלוט בטריגר – להגיב לכל המסלולים השליליים הישנים אשר היוו טריגר לתגובה ללא עצירה.

עיבוד מילולי – פיתוח של דיבור פנימי מאפשר לנסח בצורה מדויקת ונכונה כי הADHDים לא תמיד מתכוונים לכל מה שהם אומרים או עושים .

בתהליך האימון אחד הנושאים החשובים הוא פיתוחו של הדיבור הפנימי.