Posted on

סיום קורס ראשון של יזמים עם ADHD

סיום קורס ראשון של יזמים עם ADHD

ביום ה'  הקרוב 6 בספטמבר מסתיים קורס ראשון של יזמים עם ADHD.

לפני שנה וארבעה חודשים התחלתי תהליך להעלאת המודעות וההתייחסות ליזמים עם ADHD בישראל.

התהליך החל עם סקר שפורסם באמצעי תקשורת שונים. ממצאי הסקר העלו שלמעלה מ50 אחוז מהיזמים בישראל הינם בעלי הפרעת קשב וריכוז ADHD.

בעקבות הסקר התפרסמה בגלובס כתבה מקיפה כולל ראיונות עם 5 יזמים בעלי ADHD ששיתפו פעולה וחשפו את סודות ההצלחה היזמית שלהם. וסיפרו על הקשיים והיתרונות  הכרוכים בלהיות יזם עם ADHD.

אבל הצעד החשוב ביותר  נוצר בשיתוף פעולה בין מטי נתניה, התמ"ת וביני.

בנינו תכנית ייחודית וראשונית של הכשרת יזמים עם ADHD הכוללת חלק אחד העוסק בהיבטים של הקמת וניהול עסק עצמאי והחלק השני עוסק בהעלאת המודעות למאפייני  הפרעת הקשב, השפעתם על היזמים והקניית כלים להתנהלות ברמה הארגונית והרגשית.

התכנית החלה בתחילת יוני וכאמור עומדת להסתיים ביום ה' הקרוב.

התהליך של העבודה עם הקבוצה היה מרגש, האווירה היתה מיוחדת מאד, אנשים הרגישו שהם נמצאים במקום שבו מבינים את הצרכים שלהם והם מקבלים מענה לרובם. מבנה התכנית אפשר  לכל אחד מהמשתתפים ללמוד על הפרעת הקשב והשפעתה על חייו והתנהלותו העסקית, להגיע לתובנות אישיות  ולאמץ דרכי פעולה חדשות ויעילות.

מבחינתי האישית זהו צעד חשוב וראשון של פיתוח  נושא היזמות וADHD. נושא שהינו בעל פוטנציאל גדול מאד, לאפשר לאלפי מבוגרים עם ADHD להגשים את חלומותיהם, בצורה מקצועית ותומכת.

בשבועות הבאים אביא גם את התובנות והמסקנות העולות מהניסיון המרתק הזה של קורס יזמים עם ADHD.