Posted on

לג'סיקה יש ריקוד עידוד יומי המתאים לילדים ולמבוגרים !!!

, כי לכולנו יש את אותו שיח ביקורתי ושלילי העובר בנו מדי פעם, הדרך הטובה ביותר לאמן את עצמך, היא להגיד לעצמנו משהו מחזק מול הדיבור הפנימי השלילי שלוקח אותנו למטה.אתה רוצה שדברים ישתפרו , התחל לדבר חזרה