Posted on

"יש לך המון פוטנציאל !!! "

 לפני יותר מארבעה עשורים שמעתי את המשפט הזה בעצמי בבית הספר. הרבה מאנשי הADHD שפגשתי במהלך השנים (ולא רק הם) שמעו גם הם את אותו משפט בילדותם. שבועיים לפני קבלת התעודות נזכרתי במשפט נפוץ זה. ( אגב משפט טוב יותר שגם בו נתקלתי היה" עליך לשפר את הריכוז")

" יש לך פוטנציאל " זהו משפט הנאמר בעיקר על ידי מנהלים, מורים ויועצים ולעיתים גם על ידי הורים. מסתבר שמשפט זה לא נס ליחו והוא נאמר גם בימים אלו.

אז מה עומד מאחורי המשפט הזה ? עומדת ההנחה (השגויה) שהילד או הנער הינו בעל פוטנציאל גדול ובשל איזשהי סיבה נעלמה (בעיקר עצלנות/חוסר רצון/ אדישות ) הילד אינו מגיע להישגים המצופים ממנו.

האח של משפט זה, גם הוא משפט חכם  " כשאתה רוצה אתה יכול", מאחוריו עומדת ההנחה האידיוטית שהילד בוחר לא לרצות.

שתי טעויות גדולות עומדות מאחורי המשפטים האלו וחשוב מאד להדגיש ולהעביר אותם לכל מי שעוסק בחינוך.

הטעות הראשונהההנחה שהילד לא רוצה להצליח, לקבל ציונים טובים, לקבל הערכה מהמורים, הערכה מחבריו התלמידים ומהוריו על הישגים לימודיים. אין ילד שלא רוצה, הבעיה שזה לא הולך כל כך בקלות.

הטעות השנייה – התפישה שלילד יש פוטנציאל והוא בוחר לא לממש אותו. יש כאן העברת אחריות מהמורה למגרש של הילד. במקום לנסות להתאים את דרכי ההוראה, את ההתייחסות, במקום לאתגר את הסקרנות הטבעית של הילדים והנערים, יש כאן ניסיון להעביר אליהם את האחריות. יש לכם פוטנציאל ואם תרצו תצליחו וזה לא קשור לכאורה לרמת ההוראה לרמת הקשר בין המורה לתלמיד,  רק לרצון התלמיד.

גורם נוסף שמטעה את הסביבה.  לפעמים ADHD  מצליחים להגיע להישגים, לעשות את הדברים טוב. ואז בא המשפט" אתה רואה כשאתה רוצה אתה יכול" שוב פעם טעות גדולה. הילד רוצה תמיד אבל הרבה פעמים זה לא מצליח ולפעמים זה כן מצליח. אין לזה קשר לרצון. קשיי הריכוז המיקוד, המוסחות, בעיות הזיכרון וההתנהלות הרגשית הלוקה הם המפריעים להצליח.  לפעמים ההיפך הוא הנכון, דווקא הרצון הרב יוצר לחץ נפשי, חרדת בחינות ותוצרים הרבה פחות טובים.

כמובן שיש דרכים טובות יותר לגייס את הילד, הנער ללמוד.