Posted on

האדם מתכנן תכניות ואלהים צוחק צחוקיות -על מוסחות וADHD

האדם מתכנן תכניות ואלהים צוחק צחוקיות -על מוסחות וADHD
לפני כארבעה חודשים אלהים צחק עלי וסיפק לי הסחה מהסוג הגדול, עברה עלי חוויה מטלטלת, התגלה אצלי גידול בכליה, בעקבות סדרת בדיקות עברתי ניתוח ובהמשך התאוששות מהניתוח, כניסה לטיפולי דיאליזה ובדיקות לקראת טיפול אונקולוגי צפוי.
ארבעה חודשים שהסיטו אותי לחלוטין מסדר היום, מהתזונה, מהספורט ומכושר העבודה.
רק בחודש האחרון אני מתחיל לחזור לשגרה יחסית, ממשיך בהעברת קורס להכשרת מאמנים לADHD בירושלים וחוזר לקבל מתאמנים. וכמובן ללימודי הפסיכותרפיה בגישת CBT.
חוזר להליכות קצרות(לעומת ריצות של 6-7 ק"מ)
גיליתי שהחזרה לשגרה מאד מחזקת, פיזית ורגשית.
עדיין נמצא בשלב של גישושים ושל חישוב מסלול מחדש, מה המטרות החדשות שלי, מה היעדים ואיך אני הולך להגשים אותם. במקביל עדיין קיימות כמובן משימות הבריאות המחייבות התיחסות והשקעת זמן רב ואנרגיה.
חשוב לי לציין שלא הייתי מצליח לעבור את התקופה המאתגרת הזאת ללא אשתי המדהימה, בני המסורים והחברים הטובים.
אירועים אלו החזירו אותי להרצאה של בארקלי בנושא מוסחות אם כי בדבריו הוא התייחס למוסחות ברמות פשוטות יותר בוודאי, עדיין דבריו רלבנטיים גם עבורי וכמובן עבורכם.
כאמור ראסל בארקלי מגדולי החוקרים בנושא הADHD , אמר באחת מהרצאותיו. כולנו מתכננים תכניות, מציבים מטרות ומתחילים לפעול בכיוון שלהן. אבל מסתבר שהחיים מורכבים הרבה יותר, החיים מציבים בפנינו הרבה הסחות מדרכי הפעולה שלנו בדרך למטרות, מסתבר שזה לא עובד ככה שאלהים יוצר סביבה סטרילית, "אני לא אפריע עכשיו לראובן במטרות שלו עד שיסיים אותן", מסתבר שבחיים האמתיים יש כל הזמן הסחות מסוגים שונים טובים, רעים, הסחות קטנות וגדולות.
בארקלי טוען שלכולנו קורות הסחות, גם לADHD וגם לאחרים, הבעיה אצל ADHD שהם מתקשים לחזור למסלול. בשונה מאחרים, ההסחות מרחיקות אותם מהמטרות שלהם והם לא יודעים כיצד לחזור למסלול.
קיימות דרכים שונות להתמודד עם המוסחות אבל המודעות לכך מהווה את הצעד הראשון, חזרה למפת דרכים ברורה, צעדים קטנים אבל בכיוון הרצוי וכמו תמיד פעילות גופנית, כל אלו מאפשרים להתקדם. לעיתים בעקבות ההסחה יש צורך לעדכן את המטרות ולהתאים אותן למציאות החדשה.