Posted on

אינטליגנציה רגשית כלים ואסטרטגיות להצלחה עם ADHD

אנשים מצליחים עם ADHD    משלבים בתפקודם אינטליגנציה רגשית גבוהה ביחד עם כלים ומיומנויות ארגוניות ברמה גבוהה. הפעם אעסוק באינטליגנציה הרגשית.

אינטליגנציה רגשית

נושא האינטליגנציה הרגשית  עלה למודעות הציבורית באמצעות ספרו של דניאל גולמן משנת 1995 . הנושא כמובן לא עלה בהקשר לADHD , אבל מתוך היכרות רחבה עם מבוגרים וילדים הסובלים מADHD , מצאתי שתחום זה הינו בעל השפעה רבה על תפקודם והצלחתם.

האינטליגנציה הרגשית כוללת  5 מקבצים חשובים של יכולות: מודעות עצמית, מיומנויות חברתיות, אופטימיות, שליטה רגשית וגמישות.

לפחות 3 מתוכם מהווים אתגר לרבים מאנשי הADHD .

מיומנויות חברתיות – האימפולסיביות וקשיי המיקוד מקשים על אנשי הADHD  לקלוט מסרים, להבין אותם ולהגיב בהתאם לסיטואציה, המיומנויות החברתיות נדרשות כמעט בכל מעגלי החיים, חברים, זוגיות, עבודה ולימודים.

שליטה רגשית – עסקתי רבות בעבר בנושא הניהול הרגשי אצל ADHD , קושי שעולה גם בתיאוריה על תפקודי ניהול ולפיו ההתיחסות של אנשי הADHD לגירוי רגשי אינה פרופורציונלית לעוצמת הגירוי וכך גם עוצמת התגובה אינה מתאימה לסיטואציה. כתוצאה מכך מבוזבזת אנרגיה רבה על עימותים, דבר המקשה להתמקד ולבצע את המטרות החשובות באמת.

גמישות – אנשי ADHD  רבים סובלים מנוקשות מחשבתית, לכאורה זה סותר את ההיפראקטיביות והאימפולסיביות אבל עדיין תופעה זאת קימת אצל רבים. יש הטוענים שהנוקשות היא תגובת נגד פנימית המיועדת לנטרל את הקופצנות האימפולסיבית.

המודעות העצמית-  נושא זה חשוב מזוית אחרת הADHD משפיע רבות על התנהלותם של הלוקים. מודעות גבוהה לכך מאפשרת מציאת דרכי התמודדות יעילות אם זה באופן עצמאי ואם בעזרת אנשי מקצוע.

בעקבות ניסיוני באימון אישי וקבוצתי, שילבתי בקבוצות האימון למידה של נושא זה, ביחד עם הכלים והאסטרטגיות הארגוניות. בפוסט הבא אתייחס לכלים הארגוניים .