Posted on

פרופסור בארי שוורץ ופארדוכס חופש הבחירה

מה לADHD ופארדוכס חופש הבחירה. לאורך השנים בהן אני עוסק בתחום הפרעת הקשב נתקלתי בקושי גדול של ילדים מתבגרים ומבוגרים בקבלת החלטות.

פרופסור שוורץ מעלה קושי גדול בקבלת החלטות שאינו קשור לADHD אלא לתרבות השפע המודרנית. אבל אין ספק שכמו כולם גם אנשים עם ADHD המתקשים בקבלת החלטות מושפעים מהתרבות הזאת. המודעות לקושי  זה היא שלב חשוב בהתמודדות.