Posted on

ההורה כמנהל- כישורים ניהוליים חינוכיים להורה המתמודד עם ילד בעל ADHD(חלק א')

המטרה במאמר זה היא לעזור להורים להבין את משמעות תפקיד ההורה, ולקשור את תפקיד זה לתפקיד מנהלים בארגונים. המאפיין החשוב ביותר אצל מנהלים הוא שהאחריות מוטלת עליהם,  הם לא יכולים להאשים אף אחד בתוצאות לא מספקות. גישה זאת מבוססת על העקרונות הבאים:

1.נקיטת עמדה- האחריות לגידול ילדי מוטלת עלי כהורה.

2.האחריות הזאת מחיבת אותי לנהל את כל המערכות הקשורות לילדי.

3.גישה ניהולית יכולה לשפר את התוצאות שאשיג בחינוך ובגידול ילדי.

המעניין הוא שאפשר למצוא הקבלה רבה בין תפקידי ההורה לבין תפקידי המנהל.

מספר הגדרות לתפקידי המנהל:

ניהול= קבלת החלטות > ביצוע

תפקידי המנהל ע"פ מינצברג :

תפקידים בינאישיים– 1.ייצוג   2.קישור   3.מנהיגות

תפקידי מידע – 1.דובר  2.בקר  3.מפיץ

תפקידי החלטה – 1.מטפל בתקלות לא צפויות  2.מקצה משאבים 3.מנהל מו"מ 4.יזם

תפקידים בינאישיים

1.ייצוג – בתפקידו כראש יחידה משפחתית חייב כל הורה למלא חובות בעלות אופי טקסי- אירועים משפחתיים, אירועים הקשורים לילדים(ימי הולדת, אירועים בביה"ס ואחרי הלימודים)ולאנשים הקשורים לילדים.

2.קשרי חוץ – תפקיד נוסף הכלול באשכול התפקידים הבינאישיים הוא קשרי החוץ. קשרים ומגעים עם אנשים מחוץ ליחידה המשפחתית, מורים, יועצים, פסיכולוגים ואנשי מקצוע אחרים הקשורים להורה בהקשר לחינוך הילד. תפקיד המחייב סינגור בצורה הרותמת את כל אלו לרמת שותפות.

3.מנהיגות- מנהיגות מוצגת ע"י מינצברג וחוקרים רבים אחרים כאחד מתפקידי המנהל. זה ההיבט הקשור בהנעת אנשים. זה החלק המנהיגותי בתפקיד המנהל, מיכה פופר בספרו על מנהלים כמנהיגים רואה במנהיגות תפקיד קריטי, מתוך התבוננות בחברות שהצליחו יותר מאחרות מתגלה תמונה עקבית הקשורה לאנשים שיצרו תרבויות ארגון ייחודיות, אנשים שחזו, שהלהיבו, בקיצור: מנהיגים. האם יש לכם ספק לגבי חשיבות המנהיגות אצל הורים לילדים עם ADHD, מנהיגות הורים משלבת אהבה, הערכה  וכבוד ביחד עם עמידה על עקרונות וערכים מרכזיים.

תפקידי מידע

1.דוברות- (כלפי חוץ)העברת חלק מהמידע המגיע להורה לגורמים מחוץ למשפחה, גורמי טיפול צוות חינוכי ומשפחה מורחבת כדי לייצור שותפות חשוב לשתף במידע.

2. איסוף  מידע ובקרה – ההורה צריך לבדוק איזה מידע הוא יכול להשיג מסביבתו: חברים, עתונים, ספרות מקצועית, אינטרנט ומקורות מידע אחרים.

לבדוק את הרלבנטיות של המידע למשפחה כלומר בקרה על המידע.

חשוב מאד להדגיש את חשיבות המידע, מידע יכול לסייע בשיפור הגישה הטיפולית, לחסוך משאבים, לחסוך זמן ובעיקר לאפשר קבלת החלטות טובה יותר.

3.הפצה (כלפי פנים) בתפקידו כמפיץ מעביר ההורה חלק מהמידע שהגיע לידיו ישירות לבן זוגו ולילדיו במידה והאינפורמציה רלבנטית להם.

תפקידי החלטה

1.טיפול בתקלות לא צפויות- כל הורה יודע שסדר יומו אינו נראה לעולם כפי שתוכנן. חלק ניכר מזמנו , לעיתים רובו, הוא מקדיש לנושאים שלא נחזו מראש. מריבה של הילד בביה"ס, מריבה בין אחים, ארוע בביה"ס שהילד נזכר בו ב19:30 כאשר הארוע מתחיל ב20:00 ( נשמע מוכר?)

2. הקצאת משאבים- כמו מנהל בארגון עסקי, כל הורה חייב להחליט מי יקבל מה במשפחתו. בדרך כלל מדובר בכסף, אולם המשאב החשוב ביותר שהורים/מנהלים אינם נותנים עליו את הדעת די הצורך הוא הזמן של ההורה עצמו, זה משאב מרכזי וחשוב ביותר.

3. יזמות- בתפקיד זה מחליט ההורה החלטות על שינויים ארגוניים, שינויים אישיים וכו'. היכן לגור, לאיזה בית ספר לשלוח את הילדים, איזה מקום עבודה להעדיף.

3.ניהול משא ומתן – הורים משקיעים זמן רב יחסית בניהול משא ומתן, מו"מ עם ילדיהם, מו"מ עם בן הזוג ומו"מ עם צוות בית הספר של הילד.

בתחום זה באה לידי ביטוי משמעותי ביותר עמדת הפתיחה של ההורה, הנחת היסוד צריכה להיות: יש לך כוח רב השתמש בו כדי להגשים בתבונה מטרות החשובות לך בלא לחרוג מתחומי התבונה. תוכל להשיג כל מה שתרצה אם תהיה מודע לאפשרויות הפתוחות לפניך. אם תבחן את הנחותיך, תיטול עך עצמך סיכונים שחושבו בחוכמה ושהושתתו על מידע ממשי .

הנוסחה פשוטה עד כדי גיחוך- האמן בכל לבך כי יש לך כוח ואז תשרה את אותה תחושה שהיא פרי בטחונך האישי גם ע זולתך.