Posted on

מפגש עם עולמה הפנימי הסוער של נערה עם הפרעת קשב וריכוז

מפגש עם עולמה הפנימי הסוער של נערה עם הפרעת קשב וריכוז
לעיתים רחוקות אנחנו מקבלים הזדמנות להכיר מבפנים את העולם הרגשי של נער או נערה עם הפרעת קשב. בשורות הבאות בכתיבה מרגשת ונוגעת ללב, הביע הנערה לפני ארבע שנים את תחושותיה בצורה אמיצה ורהוטה. בחודשים האחרונים היתה לי ההזדמנות לאמן את אותה נערה ואני מקווה ויודע שהשיר הבא שתכתוב ייראה אחרת.
בס"ד
הנה כי כן ייעד לי הגורל
להיוולד עם ביש מזל כזה;
נערה כבויה בעלת מבע אומלל
רגש משתנה ומזג קצת קשה.
כל נסיונותי לכבוש את הפסגה
נחבטים באכזבה אל כשלונות הווה,
רוחות מלחמה שגוועות ונחישות נמוגה
מצטרפות למאבק לא הוגן ולא שווה:
במעשה שטן אכזרי וחסר תוחלת
התקבצו אל קרבי כל תכונות השאול,
העוז והאומץ וגבורת יד מהדהדת
אינם אלא שרידים קלושים מאתמול;
התשוקה להצלחה טבעה ביוון מצולה
והדחף לפעול אבד בתהום נשיה,
אפס כל סיכוי להתערות בְּחברה
ופס האמון בנפש חיה או מתה.
הרי לא יועילו דפים חלקים לבנים
בתחילתה של שנה מבטיחה, מאפשרת,
כאשר הנתונים הם בלתי משתנים-
כל הזדמנות חדשה ללא כל תועלת…
בפינת הלב מצטנף לו הלעג לרש
חורץ את דינן של עתיד התקוות,
בחוצפה מתרפסת מיתמם הוא בלחש:
"לא יתגשמו לעד שאיפות נכזבות".
הגד לי עצמי, השאנן, העצל,
האם האשם אכן טמון בי?
כלום אהיה נכנעת ואתנצל
על שנולדתי– -אני?!