Posted on

זיכרון לקוי, אירוע כואב ושלוש מסקנות.

כבר לפני שנים רבות למדתי מניסיוני שחשוב להחליט על מקומות קבועים שבהם אני שומר- מפתחות לרכב, ארנק, פלאפון, צ'קים דחויים, חשבונות לתשלום וקבלות למנהלת החשבונות.

מדי פעם העיקרון נשכח או לא מיושם מסיבות כלשהן, חוסר ריכוז, לחץ, חיפזון וכו'. השבוע קרה לי מקרה כזה, מעטפה עם ניירת חשובה לא נמצאה במקום שבו היתה אמורה להיות. החלטתי לא להיכנס ללחץ ומדי יום הקדשתי כחצי שעה לחיפוש שיטתי, במקומות בהן המעטפה אמורה להיות. ללא הצלחה.

הבוקר מצאתי את הניירת במקום שבו היא לא אמורה להיות אבל מקום הגיוני מאד.

אז מה הלקחים שלי מהאירוע:

  1. חשוב לשמור בקנאות על מיקום קבוע של פריטים ולא להחליפו בשום פנים ואופן.
  2. אם קרה המקרה ולא עשיתם זאת אל תכנסו ללחץ, זה לא יעזור, גם תרגישו רע וגם החיפוש יהיה פחות יעיל מן הסתם.
  3. צאו מנקודת הנחה שבדרך כלל אתם אנשים נבונים הפועלים בהיגיון(לעיתים נדירות תשימו את הארנק במקפיא) כך שסביר להניח ששמתם את הפריט החשוב במקום הגיוני, מקום שקשור בקשר לוגי לאופיו של הפריט. כלומר באזור קרוב למקום שבו הוא אמור להיות או במקום שיש בו היגיון.

ולקח חשוב נוסף חשוב ללמוד להסתכל בחיוך על החיים, זה בריא לנפש ומקל על ההתמודדות עם האתגרים הרבים שהADHD מזמן לנו.