Posted on

"שתי דקות אני כבר חוזר אליך … "

יש לי 2 חברים טובים יוסי ודליה שמשפט כזה שמעתי מהם פעמים רבות.  בדרך כלל היו חולפים כשבועיים ואז הייתי חוזר אליהם בעצמי. לפני 15 שנים אמרתי לעצמי מעין אמירה "פולנית " בסגנון: הוא לא ממש חבר, לא אכפת לו ממני, אני לא מחזיר אליו טלפון. למרות  זאת נשארנו חברים.

ליוסי נוספה חברתי דליה שגם אצלה הדברים נראים די דומה. בתקופות לחוצות " שתי דקות אני כבר חוזר אליך" חזר על עצמו יותר( אצל יוסי תמיד היו תקופות לחוצות) במשך הזמן עם למדתי להבין שאין קשר בין החברות שלנו, בין האכפתיות   לבין העמידה בהתחייבות של עוד" שתי דקות אני חוזר אליך".

כי בצד השני של המשוואה הזאת היו שיחות מרתקות, עבודה משותפת, ותמיכה בתקופות קשות שבוודאי מאזנים את התמונה והרבה למעלה מכך.

במהלך השנים הסתבר לי שחברי הטובים שייכים לקבוצת המבוגרים עם ADHD (אולי לא במקרה הם חברי). שניהם אנשים מדהימים ,מרתקים וחברים שאיני רוצה לוותר עליהם.

הפוסט הזה מיועד לכל אלו שיש להם חברים כאלה וששמעו לא פעם תגובות כאלו. ולאותם אנשי הADHD   עצמם שאולי גם הם הפסידו בדרך.

כשאומרים לכם שתי דקות וכבר אני חוזר אליכם מה זה אומר?

  • אני מאד עסוק במשהו עכשיו וקשה לי להתרכז בנושא נוסף.
  • אני עסוק בארבעה נושאים ולא יכול לפתוח עוד אחד.
  • אני לא רוצה להעליב אותך אבל לא יכול עכשיו.
  • אני יודע שאתה אוהב אותי ובטוח שתסלח לי .
  • הרבה יותר קצר וקל לי להגיד שתי דקות… מאשר לנסות להסביר את כל מה שאמרתי עד עכשיו.

אז כשאתם שומעים  את ה"שתי דקות אני כבר חוזר אליך "  אני מציע שלפני שאתם מנתקים מגע(ומפעילים את הרפרטואר הפולני) תנסו להבין שאולי חבריכם מאותתים לכם על קושי, ובאותה הזדמנות תעשו מאזן רחב יותר של הקשרים ביניכם.

ולכל מי שנוטה להשתמש במטבע הלשון" שתי דקות אני חוזר אליך ולא חוזר"

האנשים שקבלו מכם את המסר ולא חשוב כמה הם אוהבים אתכם, יכול להיות שימאס עליהם להיות אלה שנושאים בעול הקשר ואתם עלולים להפסיד אנשים יקרים. במקום זה ניתן לשדרג את הרפרטואר שלכם ולהגיד:

  • תיאור קצר של עיסוקך כרגע לדוגמא: אני באמצע פגישה/אני באמצע עבודה/אני מאד עסוק.

מלחמה בכשל הזכרון המיידי :

  • לרשום על פתק זמין/ לרשום בפנקס קטן/במחשב/בסלולרי
  • להעביר אחריות לחבר(תוך כדי ציון האפשרות שאתה עלול לשכוח) לבקש שיחזור אליך בעוד שעה שעתיים.
  • שימוש באמצעי עזר אחרים כמו מזכירה/עוזר/בן זוג

אז שיהיה פורים שמח