Posted on

יזמים מלידה

בסוף השבוע האחרון הגיע לשיאו תהליך של מספר חודשים שבו עסקתי בהעלאת נושא היזמים עם ADHD לסדר היום הציבורי. ביום חמישי התפרסמה כתבה רחבה בנושא במגזין G של העיתון גלובס. שכותרתה יזמים מלידה

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000672185


כמה מילים מהזווית שלי

במהלך שלושת  החודשים האחרונים ערכתי   סקר אינטרנטי בשיתוף מט"י נתניה, עיתון גלובס, תכנית הרדיו ציפורי לילה מאמנות  של אריה מליניאק והאתר שלי    ADHDSUCCESS. מטרת הסקר לבדוק על בסיס מדגם מייצג  של יזמים  מה אחוז היזמים עם בעיות של קשב וריכוז. על פי תוצאות הסקר[1] נימצא כי 54% מהמשיבים הם בעלי הפרעת קשב וריכוז ברמות אלו ואחרות. בארץ קיימים כ- 450,000 עסקים קטנים, קרוב למחציתם כנראה מנוהלים על ידי יזמים בעלי הפרעת קשב ADHD.

ידוע לנו שכ- 50% מהעסקים נסגרים במהלך השנתיים הראשונות לקיומם,    ברור שחלקם מנוהלים על ידי בעלי הפרעת קשב וריכוז.

הפרעת קשב משפיעה בין השאר על יכולת ארגונית, ניהול זמן, קבלת החלטות, וניהול כספים. כל אלו הם מאבני היסוד של ניהול עסק לאורך זמן.

סקר יזמים עם ADHD

מטרת הסקר: בדיקה מה היקף היזמים/עצמאיים עם ADHD  מתוך כלל היזמים בישראל. היקף המבוגרים עם  ADHD  כ6- 7 אחוז מכלל האוכלוסייה.

תיאור הסקר: הסקר נבנה באמצעות גוגל דוקס, על פי שאלון Adult Self Report Scale VI.I – (ASRS-VI.I אשר פותח ע"י ארגון הבריאות העולמי.

הסקר הופץ באמצעות אתר אינטרנט של מט"י נתניה, אתר האינטרנט של עיתון גלובס תכנית ציפורי לילה מאמנות של אריה מליניאק בגלי צה"ל והאתר של ראובן סדן ADHDSUCCESS   .

מימצאים: השתתפו בסקר 150 איש מתוכם 100 יזמים נמצא כי נימצא כי ל54%  קימת אינדיקציה משמעותית להיותם בעלי לקות של הפרעת קשב.

סיכום וניתוח התוצאות

תוצאות הסקר מדהימות בעוצמתן למרות שמלכתחילה שיערתי שאחוז היזמים גבוה, לכן אף ביצעתי את הסקר, עדיין העוצמה היא מדהימה בהיקפה ומעוררת מחשבה.

השערות והסברים לתופעה של ריבוי היזמים עם ADHD.

1.חלק מן האנשים הלוקים ב קשב וריכוז הם בעלי היפראקטיביות ועל כן עתירי אנרגיה ההתלהבות ויצירתיות אלו הם חומרי הגלם המניעים ליזמות אישית באופן כללי וליזמות עסקית בפרט.

2. אנשים בעלי קושי בקשב וריכוז לעיתים אינם מצליחים להשתלב בארגונים עם סדר יום שגרתי ושמרני ועמידה בלוח זמנים מקובל וקבלת מרות. וסמכות.

3. הנטייה לפעול באימפולסיביות מחד יש בה היבטים חיוביים שכן יזמים אלו בעלי יכולת תעוזה אך מאידך תהליכי קבלת ההחלטות מתקיימים   בלי לשקול את התוצאות עד הסוף. החלטות אלו לעיתים מובילות להפסדים ולסגירת עסקים.

התוצאות שעלו בסקר נותנות חומר רב למחשבה ובוודאי קוראות לפעולה לכל מי שעוסק ביזמות. אם זה במערכות ציבוריות ואם זה מאמנים ויועצים עסקיים.


[1] תוצאות הסקר התפרסמו בכתבת המוסף של גלובס בתאריך 11.8.2011 בכתבה של רנן נצר