Posted on

adhd וכספים

ADHD וכספים

זהו סיימנו עם המצות והמופלטות. בשבוע הבא נעסוק באחד הנושאים החשובים והכאובים למבוגרים עם ADHD , ההתנהלות הכספית.

כמי שיש לו בעצמו מה לשפר בנושא הרגיש הזה, למדתי מניסיוני האישי ומניסיונם של המתאמנים שלי  שנושא ההתנהלות הכספית הוא תחום חולשה אצל רבים מאתנו, השילוב של קשיי הקשב וההתארגנות מול תשלומים לגורמים שונים החל מחשבונות (חשמל, ארנונה, מיסים, וכו') דרך קנסות על חניות, הקושי בניהול מסודר של הכנסות והוצאות הבית ו/או העסק כל אלו מושפעים במידה רבה מקשיי הקשב.קשיים אלו גורמים למבוגרים רבים עם ADHD ליפול לא פעם בתחומים אלו. גם בארקלי במחקרו האחרון מתייחס לנושא הניהול הכספי כאחד התחומים הבולטים בהם מתקשים מבוגרים עם הפרעת קשב וריכוז. בהרצאה הקרובה נתייחס לנושא זה, נציג את התחומים שחשוב לדעת, ניתן טיפים פשוטים ומעשיים להתמודדות יעילה יותר בתחום זה.

המומחה אתו אנהל את השיחה הפעם הוא סולי ענף, סולי בוגר לימודי כלכלה הקים בראשית דרכו חברת מחשבים, בהמשך עבד בבנק הפועלים, היה סמנכ"ל כספים בחברת נדל"ן ובשנים האחרונות בעל משרד ייעוץ לעסקים.

כמו כן כתב ספר "אינטליגנציה עסקית" אשר יצא לאור בשנת 2010 בהוצאת אמציה.

הרצאה 16 הנושא:כספים וכלכלת משפחה עם ADHD יום ה' 22/4/10 שעה 21:00

מרצה: סולי ענף יועץ לעסקים קטנים,

מנחה ומראיין –  ראובן סדן מנכ"ל ICA מ"א בייעוץ חינוכי, מאמן מתבגרים, מבוגרים ויזמים עם ADHD

המתעניינים מוזמנים להירשם.במייל  ica-rr@zahav.net.il

עם הבקשה אני רוצה להירשם להרצאה מספר 16

ביום ה'  22.4.10,ובציון השם. אנו נחזיר לכם לינק עם פרטי ההרצאה.