Posted on

ADHD וכשלונות

אחד המאפיינים של רבים מבעלי הפרעת הקשב ADHD הוא הניהול הרגשי הלקוי, חלק משמעותי מניהול רגשי לקויי  קשור  לקושי להתמודד עם כישלון, שנים של קשיים בלימודים, משובים שליליים ממורים ובחלק מהמקרים גם מההורים, יוצרים דימוי עצמי נמוך וחשש גדול מכישלון. חשש כזה הגורם להימנע מפעולה, להימנע מעשייה.

גישה אחרת המדברת בזכות הכישלון עולה בנאום שנשאה ג'יי קיי רולינג מחברת ספרי הארי פוטר בטקס חלוקת התארים בהרווארד ב- 2008, (התרגום מובא בספרו של טל בן שחר "אושר אפשרי" 2009)

"הכישלון פרושו היה התפשטות מן הטפל… יצאתי לחופשי, כי הפחד הגדול שלי התממש ובכל זאת נשארתי בחיים, ועדיין היתה לי בת שאני אוהבת אהבת נפש, והיתה לי מכונת כתיבה ישנה ורעיון גדול. וכך נעשה שפל המדרגה ליסוד מוצק שבניתי עליו את חיי …הכישלון נתן לי ביטחון פנימי שמעולם לא הצלחתי להשיג כמוהו כשהצלחתי בבחינות. הכישלון לימד אותי על עצמי דברים שלא יכולתי ללמוד בשום דרך אחרת. גיליתי שיש לי כוח רצון חזק ומשמעת עצמית רבה מכפי ששיערתי. גיליתי גם שיש לי ידידים שערכם באמת לא יסולא בפז… כשאנחנו יודעים שנעשינו חכמים וחזקים יותר בעקבות כישלונות, פירוש הדבר שמכאן ואילך אנחנו יכולים לבטוח בכוחנו לשרוד. בעצם איננו מכירים היטב את עצמנו ואת חוזק יחסינו עם הזולת עד ששני אלה עומדים במבחן הקושי."

קטע יפיפה זה ממחיש לנו בצורה נפלאה שגם בתהום הנפילה ניתן למצוא תובנות וכוחות   שיובילו אותנו לאתגר הבא, כוחות שיאפשרו לנו להתגבר על הקשיים ביעד הבא שאיתו נתמודד.

לסיכום : הכישלון הוא חלק מהחיים, עד שלא תפסיק לפעול לכיוון מטרתך אי אפשר להגדיר זאת ככישלון, התמודדות עם כישלונות חשובה לפיתוח האישיות, כל האנשים המצליחים חוו גם כישלונות  בדרך, חשוב לזכור זאת, ואחרון חביב חשיבותם של חברים וקרובים.