Posted on

ניהול רגשות וADHD

ניהול הרגשות אצל ADHD הוא נושא חשוב ומורכב. מצד אחד ה 4DSM אינו מתייחס כלל לנושא הרגשי, מצד שני הגישות העוסקות בתפקודי ניהול נותנות מקום מרכזי לקושי בניהול רגשי כאחד מתפקודי הניהול הלקויים אצל ADHD.

אז קודם כל מהו רגש?  על פי בארקלי  הרגשות מכוונים אותך למטרה. רגשות הם תוצאה של שינויים בכוונות שלנו מה רצינו, מה רוצים. הם סימן לעצמנו שהכיוון דורש תיקון. אם אתה בכיוון המטרות הרגשות יהיו חיוביים, אם לא הם יהיו שליליים. הרגשות משרתים את הצורך להמשיך בכיוון המטרה.

מתוך ניסיוני ומתוך קריאת הספרות יש שתי דרכים מרכזיות להתייחס לנושא הרגשי:

הגישה האחת – אומרת שהקשיים הרגשיים הינם תופעת לואי של הקשיים הנלווים לADHD. ילדים מתבגרים ומבוגרים הסובלים מADHD  חווים פגיעה בהערכה העצמית לאורך השנים אם זה במערכת החינוך ואם במערכות חברתיות. כתוצאה מכך וכתוצאה ממשברים, קשיים וכישלונות(לתפישתם) נוצרים משקעים של דיכאון, חרדה, פחדים, תסכול וכעסים. אלה משפיעים כמובן על איכות החיים במעגלים השונים.

גישה שנייה – אומרת שהניהול הרגשי הלקוי הינו חלק אינטגרלי מההפרעה, אחד מתפקודי הניהול. בהרצאה של ד"ר ברקלי לפני כשנתיים בכנס של CHADD  הוא התייחס לנושא זה בצורה מעמיקה. קודם כל הוכיח שניהול רגשי לקוי מהווה חלק יסודי מהפרעת הקשב בהסתמכו על מחקרים ומאמרים לאורך השנים. בנתחו את תהליך היווצרות הרגש  מתייחס ברקלי.

שלב 1 היווצרות הרגש- 4 שלבים מהירים ומובנים.

1.מכניזם שמושך את תשומת ליבנו אם הוא מתסכל או משמח.

2..אנחנו חושבים אם הוא חשוב לכוונתנו אם יתסכל אותנו או יתרום להצלחתנו.

3.הערכה של המצב מה המשמעות שלו לגבינו

4.ההערכה מובילה  לרגש עצמו.

 שלב 2 ניהול רגשות ויסות רגשי

3 דרכים להתמודד עם רגשות

1.ניהול עצמי מאפשר להנמיך רגשות כי הם לא מתאימים למצב לגירוי והוא הרסני למטרות שלנו.

2. ייתכן ונרצה להאריך את הרגש. אם אנחנו מרוצים מהרגש כדאי לשמר אותו ולאפשר לו להימשך. לדוגמא אם יש לנו יום שמח, מסיבה וכו'.

3. דרך התמודדות  עם רגש שלילי, לייצור רגש חיובי אלטרנטיבי  מתחרה ברגש שלילי. כמו שאנו מציעים לילדים לספור עד 10 וללכת למקום נחמד.

לרוב האנשים יש מוח שמסוגל לצמצם רגש למתן אותו או להסיט אותו.

מה המשמעות של זה לADHD

הקושי בוויסות אצל ADHD  מפריע כבר בשלב יצירת הרגש -לאתר אותו, לנתח אותו. מכיוון שלא מתבצעת עצירה המאפשרת ניתוח כזה, בוודאי שלא ניתן לבצע  מיתון רגשות או הסטה שלהם לכוון חיובי.

הבעיה העיקרית היא עם רגשות שליליים כי אנחנו חיים  בקבוצות עם  אחרים. אנשים(בני זוג, חברים, בוסים או עמיתים לעבודה) יסלחו לך על שמחה או טעות אבל לא על עוינות, כעסים.

הקושי העיקרי אם כך הוא במצבים של רגשות שליליים.