Posted on

האנשים הזקוקים ביותר לאימון – לא מגיעים לאימון

הסיבות הדומיננטיות לכך הן שאין להם כסף או זמן. אריה מליניאק חבר ומאמן מוערך אמר לי את הדברים האלו לפני מספר חודשים, אני מסכים עם דבריו ושמתי לב שיש הרבה מן האמת בניתוח זה.

החלטתי לבדוק את הדברים מנקודת מבט שונה. מה הערך הכלכלי שהפיקו מאומנים שלי בתהליכי אימון בשנתיים האחרונות.

אחד המאומנים בועז מורה לשל"ח בתיכון, החל לימודים להשלמת תואר ראשון והתקשה בשילוב הכניסה לתפקיד מורה בעל מעמד, תלמיד באוניברסיטה ויצירת הכנסה שתענה על צרכיו. המטרות שאותן הצבנו  ועליהן עבדנו היו מציאת עבודה נוספת כדי לממן את לימודיו, יצירת מעמד יציב בבית הספר וקביעות, והתארגנות להצלחה בלימודים.

בתהליך האימון עבדנו על זיהוי החוזקות של בועז, פיתוח הערכה עצמית, הבנת הקשיים שנובעים מADHD     ויצרנו תבנית פעולה יעילה ואפקטיבית להשגת המטרות השונות.

התוצאות:

הוצאות (השקעה למימון האימון) – 5 חודשי אימון כ20 פגישות 6000 ₪

ההכנסות – 1. עבודה נוספת תוספת הכנסה 3,000 ₪ לחודש שהם כ36,000 ₪ לשנה

2. סיום תואר ראשון נותן תוספת שכר (מינימום 100 ₪ לחודשX   12 X15 שנות עבודה נוספות בבית הספר )= 18,000 ₪

לסיכום השקעה של 6000 ₪ הביאה להכנסה של כ54,000 ₪.

האם השקעה כדאית ? תגידו אתם.

אורלי בחורה צעירה שסיימה לימודים לתאר ראשון במכללה, חיפשה עבודה וגררה אתה קשיים בהשתלבות במקומות עבודה קודמים, דימוי עצמי נמוך, וקשיי התארגנות.

המטרות שעליהן עבדנו חיפוש מקום עבודה קבוע שיענה על צרכיה, שיתאים לכישוריה וכמובן שייתן הכנסה סבירה. תקיעת יתד במקום ובניית מעמד מקצועי מרכזי ואיכותי בהתאם ליכולותיה.

בשלב הראשון למדנו מה היו המוקשים שהפריעו במקומות הקודמים, למדנו את העוצמות של אורלי, יצרנו תבנית פעולה מובנית לחיפוש עבודה כולל מקומות עבודה רצויים, סביבת עבודה רצויה ודרכי פעולה לקראת כניסה לעבודה. לקראת סיום שלושת החודשים הראשונים של האימון היא התקבלה לעבודה. בחודשיים הבאים עבדנו על הסתגלות והתמקמות יציבה במקום העבודה, הבנת הפוליטיקה הארגונית, גיבוש דפוסי עבודה יעילים, התנהלות רגשית יעילה והעלאת הביטחון העצמי. אורלי עובדת במקום כבר שנה וחצי.

הוצאות – תהליך האימון נמשך כחמישה חודשים כ 20 פגישות בעלות 6,000 ₪

הכנסות – הכנסה חודשית 5,000 ₪ במשך לפחות שנה וחצי שהם כ 90,000 ₪ ( היא ממשיכה כמובן לעבוד באותו מקום)

לסיכום השקעה של 6,000 ₪ הניבה הכנסה של 90,000 ₪ לפחות.

הניתוח שהבאתי כאן לא כולל בתוכו הימנעות מתסכול, חסכון בפגיעה בהערכה עצמית, הפנמת כלים להתארגנות ואימון עצמי שאותם לוקחים המתאמנים לכל החיים.