Posted on

6 דרכים לשיפור המוח פרק 4 פעילות גופנית

אימון גופני רגיל מעלה את זרימת הדם למוח, לפחות אצל חולדות, האם זה נכון גם לגבי בני אדם יש מקום לדיון.

מכיון שקופים ניתן להשוות יותר לבני אדם, ג'ודי קמרון מאוניברסיטת פיטסבורג, פנסילבניה, אימנה קופים להשתמש במכשיר הליכה כדי לבדוק האם זה ישפיע על יכולתם המנטלית. קבוצה אחת של קופים התאמנה שעה כל יום חמישה ימים בשבוע . קבוצה אחרת העבירה את הזמן בישיבה על מתקן הליכה  ללא תנועה. לאחר חמישה שבועות , כל הקופים קבלו משימה ללמוד איזה אובייקט כיסה פרס מזון. הקופים שהתאמנו והזיעו היו מהירים פי שנים במשימה זאת לעומת אלו שנשארו לשבת.  ( נוירוסיינס, p 167, vol 1239 ).

ניתוח של רקמות המוח הראו שלאצנים היה נפח גדול של כלי הדם. מכיוון שהדם מעביר חמצן וחומרים מזינים למוח, זה יכול להסביר מדוע פעילות גופנית מגדילה תפקוד קוגניטיבי.

עדויות ישירות שפעילות גופנית משפרת את תפקוד המוח בבני אדם קשה יותר למצוא. מחקרים רבים הראו שאימון גופני מתון עשוי להאט ירידת תפקודים הקשורים לגיל. אך באוגוסט, חוקרים  באוניברסיטת אילינוי הראו כי הליכה יומיומית משפרת תפקודי ניהול כגון תכנון וחשיבה מופשטת אצל מבוגרים צעירים

(Frontiers in Ageing Neuroscience, vol 2, article 32).

למרות שהמדענים עדיין לא יודעים כיצד אימון גופני מועיל למוח, מחקרים כאלה, יחד עם אלה שבבעלי חיים, מרמזים שפעילות גופנית כנראה מגבירה  צמיחת הנוירונים באזורים החשובים לזיכרון ומשפרת פעילות באזורים האחראים לתפקודי ניהול.

כימיקלים חשובים העשויים  להיות מעורבים כוללים BDNF לב וכלי דם האנדותל גורם לגידול (VEGF), אשר עוזר לצמיחה של כלי דם. מספר מחקרים בחיות הראו ריכוזים גדולים של כימיקלים אלה בחיות אשר בצעו פעילות גופנית, מה שמציע כי אימון פשוט מסייע להם לגדל מוח טוב יותר. בבני אדם רמות BDNF גם כן הראו גידול לאחר פעילות גופנית.

גם בחיות וגם בני אדם, פעילות יתר הביאה לתוצאה הפוכה, הפחיתה את רמות BDNF, מה שאולי אומר שפעילות מתונה מקדמת את הכימיקלים הנכונים לבניית מוח טוב יותר.